ข้อบัญญัติ งบประมาณ

Displaying 1-5 of 9 results.
จ่ายเงินสะสม ปีงบประมาณ 2566
ข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี 2566
ข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี 2565
ประกาศใข้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี 2564