รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

Displaying 1-4 of 4 results.
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ปี 2567
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2566
เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ และการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖