เรื่อง ประกวดราคาซื้อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวภายในตำบลสวนป่าน โดยติดตั้งเสาไฟถนนโคมแลอีดี พลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบในชุดเดียวกัน จำนวน ๑๔๗ ชุด องค์การบริหารส่วนตำบลสวนป่าน อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

13 พฤษภาคม 2567
 ประเภท : 
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

เรื่อง ประกวดราคาซื้อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวภายในตำบลสวนป่าน โดยติดตั้งเสาไฟถนนโคมแลอีดี
พลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบในชุดเดียวกัน จำนวน ๑๔๗ ชุด องค์การบริหารส่วนตำบลสวนป่าน
อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง