เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 4 ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

7 พฤษภาคม 2567
 ประเภท : 
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 4 ด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง