เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

19 เมษายน 2567
 ประเภท : 
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง