เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือ ข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ - ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

2 เมษายน 2567
 ประเภท : 
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือ  ข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ - ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง