เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางแยกคลองท่าผา-บางแก้วถึงบ้านนายประยงค์ ดาฉาว หมู่ที่ ๓ พร้อมวางท่อข้ามคลอง

21 มิถุนายน 2566
 ประเภท : 
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางแยกคลองท่าผา-บางแก้วถึงบ้านนายประยงค์ ดาฉาว หมู่ที่ ๓ พร้อมวางท่อข้ามคลอง

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง