เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางแยกคลองทำยา-บางแก้ว ถึงบ้านนายประยงค์ ดาฉาว หมู่ที่ ๓ พร้อมวางท่อข้ามคลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23 กรกฎาคม 2566
 ประเภท : 
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางแยกคลองทำยา-บางแก้ว ถึงบ้านนายประยงค์ ดาฉาว หมู่ที่ ๓ พร้อมวางท่อข้ามคลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง