เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวาง ท่อระบายน้ำ สายคลองชลประทาน ๒ ซ้าย ๑ ขวา ๙ ช้าย ถึงแยกบ้านนายลำดวน แก้วศรี หมู่ที่ 2 ด้วย วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

20 กรกฎาคม 2566
 ประเภท : 
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวาง
ท่อระบายน้ำ สายคลองชลประทาน ๒ ซ้าย ๑ ขวา ๙ ช้าย ถึงแยกบ้านนายลำดวน แก้วศรี หมู่ที่ 2 ด้วย
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง