เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง เข้าหมู่บ้านจากปากทาง ถึงศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 พร้อมวางท่อระบายน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

20 กรกฎาคม 2566
 ประเภท : 
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง
เข้าหมู่บ้านจากปากทาง ถึงศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 พร้อมวางท่อระบายน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง