เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างอาคาเอนกประสงค์ ขนาดกว้าง ๑๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๕.๐๐ เมตรในบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสวนป่าน

19 มิถุนายน 2566
 ประเภท : 
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างอาคาเอนกประสงค์ ขนาดกว้าง ๑๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๕.๐๐ เมตรในบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสวนป่าน
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง