เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ขนาดกว้าง ๑๔.๐๐ เมตร ในบริเวณที่ทำการ อบต.สวนป่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

13 มิถุนายน 2566
 ประเภท : 
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ขนาดกว้าง ๑๔.๐๐ เมตรในบริเวณที่ทำการ อบต.สวนป่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง