ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ ขนาด 1 ตัน จำนวน 1คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

17 มีนาคม 2566
 ประเภท : 
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ ขนาด 1 ตัน จำนวน 1คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง