ประกาศ อบต.สวนป่าน ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑/๒) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

28 มีนาคม 2566
 ประเภท : ข่าวภาษี
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสวนป่าน
เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑/๒) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามพระราชบัญญัติภาษีและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!