ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำลสวนป่าน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565

4 เมษายน 2565
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น.
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำลสวนป่าน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 โดยนายระหงษ์ แพรอัตถ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนป่าน เข้าร่วมประชุมพร้อมกับประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนป่าน /สมาชิกสภา อบต. /กำนันผู้ใหญ่บ้าน และหัวหน้าส่วนแต่ละส่วน ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนป่าน อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!