วัดใหม่ห้วยลึก

ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

       วัดใหม่ห้วยลึก

        เป็นวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่เลขที่ 81 หมู่ที่ 2 ตำบลสวนป่าน อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
 

พื้นที่ตั้งวัด
มีเนื้อที่ 30 ไร่ มีอาณาเขตดังนี้ คือ
ทิศเหนือ ติดถนนเข้าหมู่บ้านสวนป่านฝั่งตรงกันข้ามเป็นโรงเรียนวัดใหม่ห้วยลึก
ทิศใต้, ทิศตะวันออก, ทิศตะวันตก ทั้ง 3 ทิศ ติดกับทุ่งนาของชาวบ้าน 
ความเป็นมาแต่เดิม
ตามประวัติเดิม วัดใหม่ห้วยลึกนี้ได้ตั้งอยู่ที่หมู่ 1 ตำบลสวนป่าน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม มีเนื้อที่ 2 ไร่ 4 งาน
ซึ่งเป็นที่ตั้งของวัดในครั้งแรก สร้างมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2443 (โดยประมาณ) ซึ่งในขณะนั้นมีชาวบ้านเริ่มมาอาศัยอยู่รอบวัด
จึงเห็นว่าไม่สงบ ไม่เหมาะแก่การปฏิบัติธรรม ทางวัดจึงได้ย้ายออกมาตั้งอยู่ที่อยู่ปัจจุบัน คือ หมู่ที่ 2 ตำบลสวนป่าน อำเภอเมือง
จังหวัดนครปฐม เท่าที่มีผู้จำได้ เจ้าอาวาสที่ปกครองวัดอยู่คือ พระอาจารย์โสฬส ในตอนนั้นมีกุฏิอยู่หลังหนึ่งซึ่งเป็นแบบรวม
คือ หอสวดมนต์ หอฉันและเป็นกุฏิด้วยมีโบสถ์หนึ่งหลังแต่ยังไม่มีเมรุ
เมื่อพระอาจารย์โสฬสมรณะภาพแล้ว จึงได้อาราธนาพระอธิการปลีก ขนฺติพโล จากวัดหนองดินแดงมาเป็นเจ้าอาวาส
ครั้งพระอธิการปลีก ขนฺติพโล มรณภาพจึงได้กราบนิมนต์พระอธิการเสม สุธมฺโม ซึ่งขณะนั้นอยู่วัดพระงามมาเป็นเจ้าอาวาส
ในช่วงที่ท่านพระอธิการเสมได้มาอยู่ ได้มีความพัฒนาอย่างมากอย่างเห็นได้ชัด