วัดรางปลาหมอ

ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วัดรางปลาหมอ

ตั้งอยู่ที่ หมู่ 5 ตำบลสวนป่าน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

เบอร์โทร.034-286-589