ประกวดผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทุ่งแฝก-สวนป่าน จากบ้าน นายวิเชียร นาคเนียม หมู่ที่ 5 ถึงศาลารางเป็ดแดง หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

ประกวดผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทุ่งแฝก-สวนป่าน จากบ้าน นายวิเชียร นาคเนียม หมู่ที่ 5 ถึงศาลารางเป็ดแดง หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง