ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นบ้าน นายถนอม ดาฉาว เชื่อมต่อเส้นคลองชลประทาน 1 ขวา 9 ซ้าย สะพานหมู่ที่ 3 ด้วยการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นบ้าน

นายถนอม ดาฉาว เชื่อมต่อเส้นคลองชลประทาน 1 ขวา 9 ซ้าย สะพานหมู่ที่ 3 ด้วยการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง