เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางแยกคลองทำยา-บางแก้ว ถึงบ้านนายประยงค์ ดาฉาว หมู่ที่ ๓ พร้อมวางท่อข้ามคลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางแยกคลองทำยา-บางแก้ว ถึงบ้านนายประยงค์ ดาฉาว หมู่ที่ ๓ พร้อมวางท่อข้ามคลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง