เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ขนาดกว้าง ๑๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๕.oo เมตร ในบริเวณที่ทำการ อบต.สวนป่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ขนาดกว้าง
๑๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๕.oo เมตร ในบริเวณที่ทำการ อบต.สวนป่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง