ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งระบบหอกระจายข่าวไร้สาย ตำบลสวนป่าน 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งระบบหอกระจายข่าวไร้สาย ตำบลสวนป่าน 6  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง