เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมและปรับปรุงรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บษ 7224 นครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมและปรับปรุงรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บษ 7224 นครปฐม  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง