กำหนดวันเวลาตรวจรับงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นบ้านนายถนอม ดาฉาว เชื่อมต่อเส้นคลองชลประทาน 1 ขวา 9 ซ้าย สะพาน หมู่ที่ 3

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

กำหนดวันเวลาตรวจรับงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นบ้านนายถนอม ดาฉาว เชื่อมต่อเส้นคลองชลประทาน 1 ขวา 9 ซ้าย สะพาน หมู่ที่ 3

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง