อบต.สวนป่าน ประชุมสภากาแฟ ประจำวันพุธที่ 4 มกราคม 2566

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันพุธที่ 4 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น.
นายระหงษ์ แพรอัตถ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนป่าน พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมประชุมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/สมาชิกสภา อบต. และหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการและแก้ไขปัญหาต่างๆ เพื่อนำมาพัฒนาตำบลสวนป่านต่อไป
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง