อบต.สวนป่าน ออกตรวจกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ที่บริษัท ทรงศรฟาร์ม ตำบลสวนป่าน

6 มกราคม 2565
 ประเภท : ข่าวภาษี
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 6 มกราคม 2565 เวลา 16.00 น.
อบต.สวนป่าน โดยท่านปลัดโยษิตา จันทวงษ์ พร้อมด้วยทีมเจ้าพนักงานสาธารณสุข เจ้าพนักงานประเมิน งานโยธาและงานจัดเก็บรายได้ ทำการออกตรวจกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ที่บริษัท ทรงศรฟาร์ม ตำบลสวนป่าน
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!