อบต.สวนป่าน จัดเก็บ รวบรวม และขนส่งขยะอันตรายชุมชนของ จ.นครปฐม เพื่อกำจัดอย่างถูกหลักวิชาการ

14 กันยายน 2566
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วัน พฤหัสบดี ที่ 14 กันยายน 2566
นายระหงษ์ แพรอัตถ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนป่าน มอบหมายให้ นายนพดล ขาวสำอางค์ นักจัดการงานทั่วไป เข้าร่วมโครงการกำจัดขยะอันตราย ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อจัดเก็บ รวบรวม และขนส่งขยะอันตรายชุมชนของจังหวัดนครปฐม ไปกำจัดอย่างถูกหลักวิชาการ ณ ศูนย์เครื่องจักรกล องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
องค์การบริหารส่วนตำบลสวนป่าน นครปฐม
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!