อบต.สวนป่าน ประชุมสภากาแฟ ประจำวันพุธที่ 13 กันยายน 2566

13 กันยายน 2566
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วัน พุธ ที่ 13 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น.
นายระหงษ์ แพรอัตถ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนป่าน พร้อมคณะผู้บริหาร /สมาชิกสภา อบต.สวนป่าน /ผู้ใหญ่บ้าน /ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และนายประพันธ์ มีแต้ม หัวหน้าสำนักงานปลัด เข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือข้อราชการและแก้ไขปัญหาต่างๆ เพื่อนำมาพัฒนาตำบลสวนป่านต่อไป
องค์การบริหารส่วนตำบลสวนป่าน นครปฐม
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!