อบต.สวนป่าน ประชุมสภากาแฟ ประจำวันพุธที่ 7 มิถุนายน 2566

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
วัน พุธ ที่ 7 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00 น.
นายระหงษ์ แพรอัตถ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนป่าน พร้อมคณะผู้บริหาร/ ประธานวสุุวัสน์ แก้วจีราสิน ประสภา อบต. พร้อมคณะ/ กำนันจิราภรณ์ แพรอัตถ์ กำนันตำบลสวนป่าน พร้อมฝ่ายปกครอง ร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือข้อราชการและแก้ไขปัญหาต่างๆ เพื่อนำมาพัฒนาตำบลสวนป่านต่อไป
องค์การบริหารส่วนตำบลสวนป่าน นครปฐม
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง