อบต.สวนป่าน ประชุมเพื่อแบ่งงาน และสอบถามถีงปัญหา-อุปสรรค ก่อนการปฏิบัติงาน 7/6/66

7 มิถุนายน 2566
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วัน พุธ ที่ 7 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น.
ร.ต.อ.อิสระ ครุกานนท์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนป่าน ได้รับมอบหมายจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนป่าน ให้รับผิดชอบงานด้านสาธารณูปโภคต่างๆ อาทิเช่น ถนน-น้ำประปา-ไฟฟ้า-ดับเพลิง ฯลฯ จึงได้มีการประชุมเพื่อแบ่งงาน และสอบถามถีงปัญหา-อุปสรรค ก่อนการปฏิบัติงานของพนักงาน อบต.สวนป่าน
##ถนน-น้ำประปา-ไฟฟ้าสาธารณะขัดข้อง แจ้งได้ที่ อบต.สวนป่าน
โทร. กองช่าง 034-900273 ต่อ 105
ร.ต.อ.อิสระ ครุกานนท์ รองนายก อบต.สวนป่าน โทร.085-9667324
ผอ. กำพล สงฆ์ปรีดา โทร. 081-9959367
องค์การบริหารส่วนตำบลสวนป่าน นครปฐม
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!