ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 1 ถึง 10 จากข้อมูล 16
วันที่ประกาศหัวข้อ
22 มกราคม 2567จ้างเหมาบริการซ่อมหอถัง หมู่ที่ ๒ อบต.หลังเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 มกราคม 2567ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็กเก็บเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 มกราคม 2567ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนวัดรางปลาหมอ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 มกราคม 2567ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนวัดใหม่ห้วยลึก ภาคเรียนที่๒/๒๕๖๖ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 มกราคม 2567จ้างเหมาบริการซ่อมแซมหอถัง หมู่๒ บริเวณบ้านนางน้ำเงิน แก้วไพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 มกราคม 2567ซื้อครุภัณฑ์วิทยุสื่อสาร พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 มกราคม 2567ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับเล่นเกม งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 มกราคม 2567ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับตกแต่งสถานที่ งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 มกราคม 2567ซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับตกแต่งสถานที่ งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 มกราคม 2567เช่าเต็นท์ สำหรับจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง